1. Izaberite temu koju želite da analizirate.

 2. Navedite indikator za koji ste zainteresovani.

  sledeći » « nazad
 3. Vizualizirajte podatke sa jednim od četiri dostupna grafikona.

  sledeći » « nazad
 4. Istražite više kako se podaci distribuiraju primenom disagregacije indikatora.

  « nazad sledeći »
 5. Preuzmite izveštaj, podatake i upitnik.

  sledeći » « nazad
 6. Preuzmite grafikone u različitim formatima.

  završiti « nazad