1. Zgjedhni temën të cilën dëshironi t’a analizoni

 2. Përcaktoni indikatorin që ju intereson.

  vazhdo » « mbrapa
 3. Prezantoni të dhënat në njërën nga katër format e grafikoneve në dispozicion

  vazhdo » « mbrapa
 4. Thellohuni në të dhënat, duke i krahasuar indikatorët në mes vete

  « mbrapa vazhdo »
 5. Shkarkoni raportin, bazën e të dhënave si dhe pyetësorin.

  vazhdo » « mbrapa
 6. Shkarkoni tabelat në formate të ndryshme.

  përfundo « mbrapa